Peygamberimizin ayak izi nerede korunuyor ?

  • Peygamberimizin ayak izi nerede korunuyor, nerededir?
Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler bölümünde muhafaza edilir. İslam inancında kutsal sayılır. Kadem in türkçe anlamı ayak demektir. Kadem- i şerif ise Hz. Muhammed' in ayak izidir İstanbul'da toplam 4 yerdedir

1 Eyüp Sultan Camii
2 Birinci Abdülhamit türbesi
3 Topkapı Sarayı
4 Üçüncü Mustafa türbesi


Topkapı Sarayında, hazine dairesinde saklanan Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimize, Kabe'ye ve bazı sahabeyi kirama ait olan eşyalardır. Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'i fethinden sonra Istanbul'a getirilmiş, bir bölümü de Islam ülkelerinden derlenmistir. Topkapı Sarayı Hirka-i Saadet Dairesi'nde korunmakta ve sergilenmektedir
  • Nakş-ı Kadem-i Saadet nedir?

 Peygamber Efendimiz (A.S)' in mübarek ayak izidir. Dördü taş, ikisi tuğla olmak üzere altı Nakş-ı Kadem-i Şerif mevcuttur.

  • Nakş-ı Kadem-i Saadet hakkında bilgi
Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mübârek ayaklarının taş üzerindeki izi. 
Osmanlı pâdişâhlarından Sultan Birinci Abdülhamîd Han'ın kabri İstanbul Sirkeci'de, Dördüncü Vakf Hanı karşısında köşedeki türbededir. Oğlu dördüncü Mustafa Han da bu türbededir. Türbede, Yeni Câmi tarafındaki duvarda bulunan dolaba yerleştirilmiş ta şta Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) Nakş-ı kadem-i şerîfleri mevcûttur. (Ayvansarâyî) 
Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin yâni Eyyûb Sultan hazretlerinin türbesinin son tâmirini Sultan İkinci Mahmûd Han yaptırdı. Nakş-ı kadem-i Nebî, birinci Mahmûd Han'ın emri ile saraydan türbeye getirildi. Türbenin câmi tarafındaki duvarına yerle ştirildi. (Ayvansarâyî) 
Sultan Birinci Ahmed, bir tahta üzerine resmedilen (çizilen) "Kadem-i şerîfin" kenarına kendi hattıyla şunları yazdı: N'ola tâcım gibi başımda götürsem dâim Kadem-i resmini dâim Hazret-i Şâh-ı Rusülün Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sâhibidir Ahmedâ durma yüzün sür kade mine o gülün 


Peygamber efendimizin ayak izi video görüntüler


Peygamberimizin ayak izi resimleri- fotografları
Peygamberimizin ayak izi nerede korunuyor sayfa etiketleri 
hz.muhammed'in ayak izi nerede korunmaktadır, peygamberimizin ayak izi nerede korunuyor, peygamberimizin ayak izi nerede korunmaktadır, peygamberimizin ayak izi nerede sergilenmektedir, peygamberimizin ayak izi nerede saklanıyor, peygamberimizin ayak izi resmi, peygamberimizin ayak izi resmi fotografı, peygamberimizin ayak izi resmi nerede, hz.muhammed'in ayak izi nerede korunmaktadır , hz.muhammed'in ayak izi nerede saklanmaktadır , hz.muhammed'in ayak izi nerede sergilenmektedir, hz.muhammed'in ayak izi nerede sergilenmektedir nerededir, Nakşı kadem şerif nedir, Nakşı kadem şerif hakkında bilgi, Nakşı kadem şerif nerededir, kutsal emanetler, peygamberimizin ayak izi, hz.muhammed'in ayak izi video görüntüler, hz.muhammed'in ayak izi nerede video izle,  peygamberimizin ayak izi video görüntüleri izle, 


Kaynak;

  1. http://www.hz-muhammed.net ( Nakş-ı Kadem Şerif bilgi-yazı-ilk resim)
  2. http://www.forumlord.com (Peygamberimizin ayak izi nerede korunuyor, nerededir)
  3. http://www.ressim.net (Resim sonda ki)
  4. http://img457.imageshack.us (Ortada ki resim)
  5. http://www.youtube.com/ (video)

Bu sayfayı ziyaret eden kişi sayısı:

0 yorum:

Yorum Gönder

Gerçekilimler.blogspot.com adresinde yapılan yorumlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2009 - Gerçekilimler.blogspot.com
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template