Yasin Suresi

Yasin Suresi hakkında bilgi
Yasin Suresi (Arapçaسورة يسKur'an-ı Kerim'in 36. suresi.
Mekke döneminde inmiştir. 83 ayettir. Sure, adını ilk ayeti oluşturan “Ya-Sin” harflerinden almıştır. Surede başlıca insanın ahlaki sorumlulukları,vahiy, Hz.Muhammed (s.a.s)peygamberi yalanlayan Kureyş kabilesi , Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir.
Yasin Suresi okunuşu dinle- Abdulbasıd AbdussamedYasin Suresi okunuşu video, mp3, mp4 ve Sayfaların için
Yasin Suresi Türkçe Okunuşu- Latince yazılışı
Bismillahirrahmanirrahim
1. Yasın
2. Vel kur'anil hakiym
3. İnneke le minel murseliyn
4. Ala sıratım müstekıym
5. Tenziylel aziyzir rahıym
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
24. İnnı izel le fı dalalim mübın
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun
Yasin Suresi Arapça Yazılışı

1. يس  
2. وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ  
3. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  
4. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  
5. تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ  
6. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ ءَابَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ  
7. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
8. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ  
9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ  
10. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
11. إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ  
12. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ  
13. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ  
14. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ  
15. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ  
16. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ  
17. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  
18. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ  
19. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ  
20. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  
21. اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ  
22. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ  
23. ءَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ ءَالِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ  
24. إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  
25. إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ  
26. قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ  
27. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ  
28. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ  
29. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ  
30. يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ  
31. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ  
32. وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ  
33. وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ  
34. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ  
35. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ  
36. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ  
37. وَءَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ  
38. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ  
39. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  
40. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ  
41. وَءَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  
42. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ  
43. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ  
44. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ  
45. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
46. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ ءَايَةٍ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ  
47. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  
48. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  
49. مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ  
50. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ  
51. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ  
52. قَالُوا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ  
53. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ  
54. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
55. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ  
56. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ  
57. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ  
58. سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ  
59. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ  
60. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  
61. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  
62. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ  
63. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  
64. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  
65. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  
66. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ  
67. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ  
68. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ  
69. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُبِينٌ  
70. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ  
71. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ  
72. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ  
73. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ  
74. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ  
75. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ  
76. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ  
77. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ  
78. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  
79. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  
80. الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ  
81. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ  
82. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  
83. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Yasin Suresi Sayfaları
Yasin Suresi 1. SayfasıYasin Suresi 2.Sayfası


Yasin Suresi 3.Sayfası


Yasin Suresi 4.Sayfası


Yasin Suresi 5.Sayfası


Yasin Suresi 6.Sayfası

Yasin Suresi Türkçe Meali

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
[036.001] Yasin.
[036.002] Hikmetli Kur'an'a andolsun.
[036.003] Sen elbette gönderilmiş peygamberlerdensin.
[036.004] Dosdoğru bir yol üzerinde.
[036.005] Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
[036.006] O Kitap, sana, ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir.
[036.007] Andolsun ki, hüküm çoğunun aleyhine gerçekleşmiştir, bunun için artık inanmazlar.
[036.008] Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Çenelere kadar dayanan o halkalar yüzünden kafaları kalkıktır.
[036.009] Önlerine ve arkalarına set çektik. Gözlerini perdelediğimizden artık göremezler.
[036.010] Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
[036.011] Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte öylesini bir marifet ve güzel bir mükâfatla müjdele.
[036.012] Biziz, biz ki, ölüleri diriltiriz ve öne sürdükleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Biz; her şeyi, apaçık bir Kitab'a yazmışızdır.
[036.013] İnsanlara, elçilerin geldiği şu kent halkını misal olarak anlat.
[036.014] Biz onlara iki elçi gönderdik, onları yalanladılar, biz de elçileri üçüncü biriyle destekledik. Onlar «biz size gönderilen elçileriz» dediler.
[036.015] Kentliler dediler ki; «siz de bizim gibi insansınız. Rahman'da bir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.»
[036.016] Elçiler dediler ki; «Rabb'imiz bilir ki, biz size gönderilmiş elçileriz.»
[036.017] Bizim üzerimize düşen, yalnızca açıkça duyurmaktır.
[036.018] Kentliler dediler ki; «doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizden size acı bir azab dokunur.»
[036.019] Elçiler dediler ki; «uğursuzluk kendinizdendir. Bu uğursuzluk size öğüt verildiği için mi oldu? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz.»
[036.020] Kentin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi: «Ey kavmim, elçilere uyun» dedi.
[036.021] Sizden bir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar.
[036.022] Ben niçin beni yaratana kulluk etmeyeyim? Sizde O'na döndürüleceksiniz.
[036.023] Onu bırakıp da tanrılar edinir miyim? Eğer rahman olan Allah bana bir zarar vermek isterse, o tanrıların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar.
[036.024] O takdirde apaçık bir sapıklık içinde olurum.
[036.025] Şüphesiz ben Rabb'inize inandım, beni dinleyin.
[036.026] O'na cennete gir» denilince «Keşke kavmim bilseydi.»
[036.027] Rabb'imin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını dedi.
[036.028] Ondan sonra, kavminin üzerine gökten bir ordu indirmedik, zaten indirecekte değildik.
[036.029] Sadece korkunç bir ses oldu, hemen sönüp gittiler.
[036.030] Yazık şu kullara! Kendilerine hangi elçi gelse, onu alaya alıyorlardı.
[036.031] Görmediler mi kendilerinden önce nice nesilleri yok ettik. Onlar bir daha kendilerine dönüp gelmezler.
[036.032] Hepsi toplandığı zaman huzurumuza getirileceklerdir.
[036.033] Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkarırız da ondan yerler.
[036.034] Orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık; orada çeşmeler akıttık.
[036.035] Ki, onun ürününden ve ellerinin emeğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı?
[036.036] Allah ne yücedir ki, toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır.
[036.037] Gecede onlar için bir delildir. Gündüzü ondan soyup alırız, birden onlar karanlıkta kalıverirler.
[036.038] Güneş'te yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah'ın kanunudur.
[036.039] Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner.
[036.040] Ne güneş aya erişebilir, ne de gece- gündüzün önüne geçebilir. Hepsi belli bir yörüngede (felekte) yüzmektedirler.
[036.041] Onlar için bir delil de. onların çocuklarını dolu gemide taşımamız.
[036.042] Ve kendilerine onun gibi binecekleri nice şeyler yaratmamızdır.
[036.043] Dilersek, onları suda boğardık; ne yardımlarına koşan bulunur ve ne de kendileri kurtulabilirdi.
[036.044] Ancak bizden bir rahmet ve belli bir süreye kadar yaşatma vardır.
[036.045] Onlara; «geçmişinizden ve geleceğinizden sakının, belki esirgenmenizden umulur» dendiği zaman yüz çevirirler.
[036.046] Zaten Rabb'inin ayetlerinden herhangi biri kendilerine geldiğinde onlardan hep yüz çevire gelmişlerdir.
[036.047] Onlara; «Allah'ın size verdiği rızıktan sarf edin» denilince inkâr edenler inananlara; «Allah dileseydi, doyurabileceği bir kimseyi biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz?»
[036.048] Ve «eğer doğru söylüyorsanız bu tehdit ettiğiniz azab ne zaman gelecek» diyorlar.
[036.049] Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek çığlığı beklerler.
[036.050] O zaman, artık ne vasiyet edebilirler ne de ailelerine dönebilirler.
[036.051] Sur'a üflenince, kâbirlerinden Rabb'lerine koşarak çıkarlar.
[036.052] Dediler; «vah bize, bizi yarattığımız yerden kim kaldırdı? İşte Rahman'ın vadettiği şey budur. Demek peygamber doğru söylemiş.»
[036.053] Sadece bir tek nara olur, hemen onların hepsi huzurumuza getirilirler.
[036.054] O gün, hiç kimseye bir haksızlık yapılmaz ve siz ancak yaptığınızın cezasını çekersiniz.
[036.055] Doğrusu bugün, cennetlikler eğlence ile meşguldürler.
[036.056] Kendileri ve eşleri gölgelerde, koltuklara yaslanmışlar.
[036.057] Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir.
[036.058] Merhametli olan Rabb katından onlara selâm vardır.
[036.059] Ey suçlular, bugün şöyle ayrılın.
[036.060] Ey insanoğulları, size and vermedim mi? Şeytana tapmayın o sizin apaçık düşmanınızdır.
[036.061] Bana tapın doğru yol budur.
[036.062] And olsun ki, o sizden nice nesilleri saptırmıştır, akletmez misiniz?
[036.063] İşte bu, söze vaad edilen cehennemdir.
[036.064] İnkârınızdan dolayı bugün oraya girin.
[036.065] O gün ağızlarını mühürleriz, elleri bize söyler ayakları yaptıklarına şahitlik eder.
[036.066] Dilersek, gözlerini kör ederdik de, yol bulmaya çakşırlardı. Nasıl görebilirlerdi.
[036.067] Dileseydik kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk, ne ileri gidebilir, ne de geri dönebilirdi.
[036.068] Kime uzun ömür versek, onun yaratılışı baş aşağı çevirir, gücünü azaltırız, sonunda ihtiyarlar, zayıflar. Akıllarını kullanmıyorlar mı?
[036.069] Biz Muhammed'e şiir öğretmedik, zaten ona gerekmezdi. Bu bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır.
[036.070] Diri olanları uyarsın ve inkâr edenlere de azab hak olsun.
[036.071] Kudretimizle kendileri için hayvanlar yarattığımızı görmediler mi?
[036.072] Onları kendilerine boyun eğdirdik, işte binekleri onlardandır ve onlardan yiyorlar.
[036.073] Onlarda daha nice faydalar, içecekler vardır. Şükretmezler mi?
[036.074] Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'dan başka tanrılar edindiler.
[036.075] Oysa onlar yardım edemezler, ancak kendileri o tanrılara koruyuculuk için nöbet beklerler.
[036.076] Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.
[036.077] İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfeden (sperm) yarattığımızı görmedi mi? Ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi.
[036.078] Kendi yaratılışını unutarak «çürümüş» kemikleri kim yaratacak» diyerek bize misal vermeye kalkar.
[036.079] De ki; «Onları ilk defa yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir.
[036.080] O size yeşil ağaçtan ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz.
[036.081] Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaz mı? Elbette yaratır. O, çok bilen yaratıcıdır.
[036.082] Bir şey dilediği zaman. O'nun buyruğu sadece, o şeye «Ol» demektir, hemen olur.
[036.083] Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir.


Yasin Suresi TefsiriYasin Suresi Faziletleri

Enes (RadıyAllahu Anh)'den rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
 • "Şüphesiz ki, herşeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir. Kim, Yasin'i okursa Allah-u Zülcelal, Yasin'i okuması sebebiyle on defa Kur'an'ı okuma sevabı yazar."(Tirmizi)
Ma'kıl bin Yesar (R.A)'dan rivayetle Resulullah (S.A.V) şöyle buyurdu:
 • "Kur'an'ın kalbi Yasin'dir. Allah'ı ve ahiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasin'i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar. Ölülerinize Yasin'i okuyunuz."(Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Hakim)
Cündüb (R.A)'den rivayetle Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
 • "Kim bir gece de Allah'ın rızasını isteyerek Yasin'i okursa bağışlanır."(İmam Malik, İbn Sünni, İbn Hıbban)
Ruhu'l-Beyan tefsirinde geçtiği üzere Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
 • "Kabristana girip Yasin suresini kim okursa, mutlaka o gün için o kabirdekiler hafiflemiş olurlar. Okuyana da oradaki ölüler sayısınca sevap ve iyilik verilir."(Tefsir-i Ruhu'l-Beyan)El-İtkan isimli eserde belirtildiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
 • "Kim Yasin suresini bir ihtiyacını önüne alıp okursa, ihtiyacı yerine getirilmiş olur."(İmam Suyuti, el-İtkan)

Yasin Sonrasinda Okunacak Dua
Allahım!
Okumuş olduğumuz Yasin-i Şerifi yüce katında kabul eyle,
O'ndan hasıl olan sevabı iki cihan güneşi olan sevgili peygamberimizin(s.a.v.)ruh-u şeriflerine hediye eyledik yüce katında kabul eyle!
Yaa Rabbi!
Bütün peygamberlerin,sahabelerin,evliyaullahın ve şehitlerinde ruhlarına hediye eyledik kabul eyle
Yaa Erhamerrahimiyn
Ahiret alemine göçmüş büyün müslüman kardeşlerimizin ve yanısıra anne babalarımızın, atalarımızın ve akrabalarımızın ruhlarına hediye eyledik kabul eyle
Yüce Allah'ım
Yasinin şifasını bize ver; kalbimizi senin ve habibinin sevgisiyle doldur dünyamızı ve ahiretimizi hayırlı eyle
Allah'ım dünyadaki bütün müslümanları kafirlerin ve münafıkların şerrinden koru yanlış yolda olan bütün müslümanları ıslah et sen mevlamızsın yardımcımızsın
bütün günahlarımızı bağışla el fatiha!


Yasin Suresi indir


İndirilecek olan Yasin suresi dosya içerindekiler;
 • Mp3 Yasin suresi
 • Mp4 video Yasin Suresi
 • Kabe imamlarından Yasin Sureleri
 • Yasin suresi Safyaları
 • Yasin suresi arapça yazılışı ve okunuşu
Yasin suresi indirmek için;
Kaynak:
 1. Yasin-suresi.blogspot.com-Resimler
 2. Vikipedia.org-Yasin Suresi hakkında bilgi
 3. Sadakat.net-Yasin Suresi Faziletleri
 4. Google Video
 5. İQRA İslam Ansiklopedisi
 6. Kuranikerim.com-Yasin Suresi Tefsiri
 7. Kuran.gen.tr
Etiketler;
Sureler, yasin suresi 1 sayfası, yasin suresi 2 sayfası, yasin suresi 3 sayfası, yasin suresi 4 sayfası, yasin suresi 5 sayfası, yasin suresi 6 sayfası, yasin suresi sayfaları,yasin dinle, yasin suresi dinle, yasin suresi, yasin oku, yasin süresi, yasin duası, yasin suresi arapça, arapça yazılışı yasin, arapça harfleriyle yasin suresi, yasin suresi dinle, yasin suresi arapça, yasin suresi indir, yasin suresi türkçe okunuşu, yasin suresi türkçe yazılışı, yasin suresi türkçe harfleriyle yazılışı, yasin suresi latince harfleriyle yazılışı , yasin suresi okunuşu, yasin suresi meali, yasin suresi türkçe meali,yasin suresi türkçe anlamı, yasin suresi anlamı, yasin suresi arapça okunuşu, yasin suresi arapça dinle, yasin suresi arapça metni, yasin suresi arapça meali, yasin suresi arapça indir, yasin suresi arapç okunuşu dinle, yasin suresi arapça okunuşu indir, yasin suresi ayetleri, yasin suresi bitince okunacak dua, yasinden sonra okunacak dua , yasin suresi bilgisayara indir, yasin suresi pc indir, yasin suresi bedava indir, yasin suresi cep telefonuna mp3 indir, yasin suresi dinle indir, yasin suresi dinle ve oku, yasin suresi indir dinle mp3, yasin suresi ezberle, yasin suresi ezberlemek için türkkçe yazılışı, yasin suresi ebubekir şatiri indir, yasin suresi abdussamed, yasin suresi abdüssamed, yasin suresi abdussamed dinle, yasin suresi abdussamed indir, yasin suresi abdüssamed, yasin suresi faziletleri, yasin suresi fazileti, yasin suresi faziletleri faydaları, yasin suresi okumanın yararları, yasin suresi okumanın fazileti nedir, yasin suresi sayfaları, yasin suresi sözleri, yasin suresi sesli okunuşu, yasin suresi  sonra okunacak dua, yasin suresi bitince okunan dua,  yasin suresi son sayfası, yasin suresi ilk sayfası, yasin suresi ikinci sayfası, yasin suresi üçünücü sayfası, yasin suresi dördüncü sayfası, yasin suresi dörtüncü sayfası, yasin suresi beşinci sayfası, yasin suresi altıncı sayfası, yasin suresi  sayfalarını indir, yasin suresi hikmeti, yasin suresi hem oku hems dinle, yasin suresi hangi dönemde inmiştir, yasin suresi kaç ayettir, yasin suresi içinde geçenler, yasin suresi ismini nereden almıştır, yasin suresi indir, yasin suresi indir mp3, yasin suresi indir gercekilimler, yasin suresi indir video, yasin suresi indir ebu bekir şatiri, yasin suresi indir mp4, yasin suresi indir mp3 formatında, yasin suresi tefsiri elmalı, yasin suresi wiki, yasin suresi vikipedia, yasin suresi videosu, yasin suresi vikipedi, yasin şerif indir, yasin şerif okunuşu, yasin şerif indir, yasin şerif sayfaları, yasin şerif tefsiri, yasin şerif türkçe okunuşu, yasin şerif elmalı, yasin şerif abdulsamet

Bu sayfayı ziyaret eden kişi sayısı:

2 yorum:

Adsız dedi ki...

SA İLGİLİLERE DUYRULUR BU YASİNİ ŞERİFTE EKSİK VAR 24 DÜNCÜ AYETTEN 35 İNCİ AYETE GEÇMİŞ ARADAKİ 25 26 27 28 29 30 31 31 33 34 ÜNCÜ AYETLER YOK BİLGİNİZE YASİN

Özcan dedi ki...

İlginize teşekkürler.Allah razı olsun.Hatayı düzelttim.Başka safyaları koydum.

Yorum Gönder

Gerçekilimler.blogspot.com adresinde yapılan yorumlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2009 - Gerçekilimler.blogspot.com
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web - Dilectio Blogger Template